آقای دکتر احمد اسماعیلی

Dr. Ahmad Ismaili

Department of Agronomy and Plant Breeding, Lorestan University, Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186943)

73
54
59

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی