ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای احمد اسماعیلی

Ahmad Esmaeili

استاد دانشگاه لرستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186943)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی احمد اسماعیلی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمیدانشگاه لرستان
مدیر مسئولمجله پژوهش های ژنتیک گیاهی

مقالات احمد اسماعیلی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهمعرفی مدل جدید UPFC بمنظور مطالعات حالت دائمی شبکهبیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق1385
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر نصب UPFC در شبکه انتقال مازندران (I): مکان یابی و تاثیر UPFC بر عملکرد شبکهبیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق1385
3دریافت فایل PDF مقالهتأثیر ذخیره کننده انرژی ) ) ESS بر عملکرد حالت دائمی UPFCنوزدهمین کنفرانس بین المللی برق1383
4دریافت فایل PDF مقالهمدل پخش بار UPFC برای مطالعات شبکه و تعمیم آن برای UPFC/ESSنوزدهمین کنفرانس بین المللی برق1383
5دریافت فایل PDF مقالهاثرات نامطلوب نصب خازن بر کیفیت توان شبکه و روشهای کاهش آنهاهجدهمین کنفرانس بین المللی برق1382
6دریافت فایل PDF مقالهمدل جامع کنترل کننده ترکیبی UPFC/SMESسیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران1384
7دریافت فایل PDF مقالهنمایش تأثیر UPFC بر منحنی بارپذیری Tie-lineسیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران1384
8دریافت فایل PDF مقالهمدیریت و کنترل ریسک ناشی از پرتوهانخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک1386
9دریافت فایل PDF مقالهمحدودیتهای UPFC در عملکرد حالت دائمیچهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران1385
10دریافت فایل PDF مقالهارائه راهکارهایی جهت ارتقاء فرهنگ صنعتی و ایمنی در سازمانسومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE1388
11دریافت فایل PDF مقالهمقایسه خواص فیزیکی واریته های مختلف دانه کلزاچهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون1385
12دریافت فایل PDF مقالهطراحی بانک فیلتری برای جبران کننده توان راکتیو استاتیک(SVC) بندرلنگهبیست و سومین کنفرانس بین المللی برق1387
13دریافت فایل PDF مقالهطراحی و ساخت جبران کننده توان راکتیو استاتیک پست لوشان- طراحی بخش قدرتبیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق1389
14دریافت فایل PDF مقالهمطالعات بکارگیری جابجاگرفاز وکنترکننده پویای توان در بهبود وضعیت شبکه انتقال مازندران و گلستانبیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق1390
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر برخی تکنیک های زراعی (آرایش کاشت و آبیاری تکمیلی) بر شاخص های رشد نخود (Cicer arietinum L.)همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر برخی تکنیک های زراعی بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود تحت شرایط دیماولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی1390
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر سیستم های تغذیه ای شیمیایی بیولوژیکی و تلفیقی برعملکرد و اجزای عملکرد دانه عدس درشرایط اقلیمی خرم آبادیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
18دریافت فایل PDF مقالهبرآورد قابلیت ترکیب پذیری و اثرات ژنی درهیبریدهای جدید ذرت علوفه اییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
19دریافت فایل PDF مقالهبرآوردقابلیت ترکیب پذیری و اثرات ژنی درهیبریدهای جدید ذرت دانه اییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های مختلف گلرنگ با استفاده ازنشانگرمولکولی ISJیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
21دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه بندی ژنوتیپهای عدس با استفاده ازنشانگرمولکولی RAPDیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرتنش خشکی برعملکردواجزاء عملکرد 12 رقم کلزای پاییزه درشرایط اقلیمی خرم آبادیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
23دریافت فایل PDF مقالهژنوتیپ های نخود غرب ایران با استفاده ازنشانگر RAPD ازنظر ژنتیکی قرابت فامیلی نشان میدهندیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی ترانسفورماسیون ریزنمونه ریشه در گیاه Papaver somniferum با غلظت های مختلف کانامایسیندوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
25دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی تراریزش کالوس های گیاه دارویی شقایق (Papaver somniferum. L) به واسطه آگروباکتریومدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
26دریافت فایل PDF مقالهمروری بر روش ها و مزایای جذب زیستی فلزات سنگین از پساب های صنعتیاولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران1392
27دریافت فایل PDF مقالهکاربرد بیوتکنولوژی محیطی در پاکسازی آلاینده ها و حفظ محیط زیستسومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار1392
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی 20 رقم توت فرنگی در شرایط آب وهواییکردستانششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی1392
29دریافت فایل PDF مقالهگروهبندی ژنوتیپهای زردآلوی کردستان بااستفاده از تجزیه به مؤلفههای اصلیششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی1392
30دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تاریخ کاشت، فاصله ردیف بر عملکرد و اجزای آن در چهار ژنوتیب نخود زارعی Cicer arientinum L. در منطقه ویسیان لرستانپنجمین همایش ملی حبوبات1391
31دریافت فایل PDF مقالهMulti-level Holonification of Multi-agent Networksدوازدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند ایران1392
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی متغیرهای موثر در توسعه ژئوتوریسم پایدار با استفاده از GISو روش AHP (مطالعه موردی:دامنه های شمالی الوند)اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی1393
33دریافت فایل PDF مقالهتعیین پتانسیل های ژئوتوریسمی جهت فعالیتهای گردشگری پایدار با استفاده از منطق فازی (مطالعه موردی:دامنه شمالی الوند همدان)اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی1393
34دریافت فایل PDF مقالهواکنش ژنوتیپ های گندم دیم به تنش رطوبتی با استفاده از شاخص های تحمل تنشدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
35دریافت فایل PDF مقالهتولید جوانه های نابجای ثانویه به روش باززایی مستقیم در چغندر قند (Beta vulgaris)دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
36دریافت فایل PDF مقالهتجزیه علیت و بررسی همبستگی صفات مربوط با عملکرد در نتایج حاصل از تلاقی لاین تستر ذرت زودرس دانه ایهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
37دریافت فایل PDF مقالهتجزیه و تحقیل همبستگی و علیت صفات مرتبط با عملکرد در هیبرید های ذرت شیرینهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی خاموشی ژنهای انتهایی بیوسنتز دارویی گیاه شقایق با استفاده ازPCRنیمه کمی و زمان واقعیاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی کاهش بیان ژنCodeinone Reductaseدر گیاه دارویی شقایق با استفاده ازPCRدر زمان واقعیاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی و روابط علیت در ژنوتیپهای گلرنگ(Carthamus tinctorius L.)اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
41دریافت فایل PDF مقالهتعیین روش مناسب جهت استخراج DNA ژنومی از برگ گیاه دارویی بابونههمایش ملی گیاهان دارویی1389
42دریافت فایل PDF مقالهروشی آزمایشگاهی و سریع برای تشخیص و رسوبدهی متابولیت های ثانویه درد سر ساز در استخراج DNA در گیاه دارویی آویشنهمایش ملی گیاهان دارویی1389
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر کودهای زیستی فسفات و نیتروکسین بر عملکرد دانه و عملکرداسانس زیره سبزکنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1393
44دریافت فایل PDF مقالهاثر سویههای آگروباکتری رایزوژنز و ریزنمونه روی ترانسفورماسیون در گیاه دارویی شقایقاولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی تودههای آویشن ایران بوسیله نشانگرتصادفی RAPDهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
46دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی توده های آویشن ایران با استفاده از نشانگرهای نیمه تصادفی ISJهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
47دریافت فایل PDF مقالهنشانگرهای نیمه تصادفی (ISJ) کارایی بهتری در ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های سویا دارندهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
48دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از نشانگرهای ساده تکرار شونده در بررسی گروه بندی ژنوتیپ های جو دیمهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
49دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر ریزنمونه، محیط کشت و آنتی بیوتیک پارامومایسین بر ترانسفورماسیون گیاه شقایق (Papaver somniferum. L.)هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
50دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر محیط کشت و آنتی بیوتیک پارامومایسین برجنین زایی سوماتیکی گیاه شقایقهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
51دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تیمارهای مختلف پرایمینگ روی عملکرد جوانهزنی بذر یونجهکنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی 1394
52دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر سیستم های تغذیه ای شیمیایی و زیستی بر عملکرد و برخی اجزا عملکرد کلزا پاییزه در منطقه خرم آباداولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار1393
53دریافت فایل PDF مقالهتغییرات الگوی متیلاسیون در نشانگر MSAPدومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
54دریافت فایل PDF مقالهارائه راهکارهایی جهت ارتقاء سلامت و رفاه سالمندان و معلولین در جوامع شهریاولین همایش ملی مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در حوزه شهروندی HSE سالمندان و معلولین1394
55دریافت فایل PDF مقالهبررسی کنترل بیولوژیک بیماری برق زدگی نخود، رقم عادل با استفاده از قارچ تریکودرماکنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری1394
56دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی شرایط باززایی مستقیم و غیر مستقیم دو واریته ی تجاری نیشکر در شرایط کشت بافتکنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری1394
57دریافت فایل PDF مقالهتعیین روش مناسب جهت استخراج ژنومی از برگ گیاه اسپرس DNAکنفرانس ملی ایده‌های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری1394
58دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مواد مترشحه از سویه های باکتری انتروکوکوس فاسیوم جداسازی شده از شیره ی بلوط در کنترل بیولوژیکی باکتری های بیماری زای گیاهیاولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی1395
59دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کودهای بیولوژیک و پلیمرسوپرجاذب بر عملکرد کیفی یونجه یکساله [ Medicago scutellata cv. Robinson] تحت شرایط تنش کم آبیسومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1397
60دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کودهای بیولوژیک و پلیمر سوپرجاذب بر شاخص های جوانه زنی یونجه یکساله (Medicago scutellata cv. Robinson) تحت شرایط تنش خشکیسومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1397
61دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات مرفولوژیکی یونجه های یکساله با تاکید بر نکات اگروتکنیکی یونجه یکساله رقم رابینسون M. scutellata cv. Robinsonسومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1397
62دریافت فایل PDF مقالهاثرات آللوپاتیک عصاره آبی برگ و بنه زعفران بر خصوصیات جوانه زنی و رشد تاج خروس وحشی (Amaranthus retrofelxus L.)سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1397
63دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان احساس امنیت در شهر کرمان و تاثیر آن بر سلامت اجتماعی و روانی شهروندان مطالعه موردی شهروندان شهر کرمان در سال 1396نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا1398
64دریافت فایل PDF مقالهبررسی کنترل بیولوشیک بیماری برق زدگی نخود با استفاده از قارچ تریکودرماچهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1394
65دریافت فایل PDF مقالهپژوهشی پیرامون تفکر از منظر قرآن کریم و تبیین جایگاه آن در تربیت اسلامیسومین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در اخلاق و تربیت،مناسبات دین و روانشناسی1398
66دریافت فایل PDF مقالهبررسی راهکارهای عملی برای اقتصاد بدون نفت, مطالعه موردی کاشت زعفران دیم وآبی در لرستانکنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1398
67دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر فاکتورهای آگرواکولوژیک برعملکرد کمی وکیفی زعفران دیم در سال دوم کشت در لرستانکنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1398
68دریافت فایل PDF مقالهپژوهشی در آثار و پیامدهای کنترل جمعیتچهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی1399

مقالات احمد اسماعیلی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی و تحلیل عاملی برای عملکرد و برخی ویژگی های مورفولوژیکی در رقم های توت فرنگیدوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی1394
2دریافت فایل PDF مقالهتاثیر متانول بر خصوصیات جوانه زنی گیاه لوبیا Phaseolus vulgaris L. cv. Sadry تحت تنش خشکیدو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1394
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی فیلوژنی ژنوتیپ های نخود ایکاردا با توده بومی بیونیچ Bivanij غرب ایراندو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1394
4دریافت فایل PDF مقالههمبستگی ژنوتیپی و تجزیه مسیر صفات مرتبط با عملکرد دانه و عملکرد روغن کلزا در شرایط تنش کم آبی و بدون تنشفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1395
5دریافت فایل PDF مقالهتاثیر متانول بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) تحت تنش خشکیفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1394
6دریافت فایل PDF مقالهگروه بندی هیبریدهای جدید ذرت (Zea mays L.) بر پایه صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای آنفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1389
7دریافت فایل PDF مقالهمقایسه برخی ویژگی های فیزیومورفولوژیکی هشت رقم رز شاخه بریدهفصلنامه به زراعی کشاورزی1393
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی الگوی بیانی برخی ژن های خانواده NAC در عدس(Lens Culinaris M.) تحت تنش سرمادوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1397
9دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های خلر با استفاده از نشانگرهای نیمه تصادفی ISJدوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1396
10دریافت فایل PDF مقالهخاموشی ژن انتهایی بیوسنتز آلکالوئیدهای پاپاورین و سنگوینارین (DBOX) در گیاه دارویی شقایق با استفاده از فن VIGSفصلنامه سلول و بافت1396
11دریافت فایل PDF مقالهخاموش کردن بیان ژن کدئین رداکتاز به روش خاموش سازی القایی با ویروس در گیاه دارویی شقایق (Papaver somniferum L.)فصلنامه سلول و بافت1395
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر عصاره ورمی کمپوست و تنش خشکی بر شاخص های جوانه زنی نخود (Cicer arietinum L.cv. Pirouz)فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران1395
13دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کود زیستی نیتروکسین، پلیمر سوپرجاذب و روش کاشت بر عملکرد گل و بنه زعفران در شرایط دیم خرم آبادفصلنامه زراعت و فناوری زعفران1397
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان بیان ژن آلترنان سوکراز در گیاه چغندرقند برای تولید بیوپلیمر آلترناندوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1398
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر فرم های نانو و غیر نانو (توده ای) اکسید روی (ZnO) بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه های تنباکو Nicotiana tabacum L.))فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران1398
16دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح ورمی کمپوست بر خصوصیات مورفولوژیک و غلظت عناصر در گیاه نخود (Cicer arietinum L. cv. Pirouz) تحت شرایط تنش آبیفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1396
17دریافت فایل PDF مقالهتاثیر متانول بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه ای لوبیا (Phaseolus vulgaris cv. COS16) در شرایط تنش خشکیفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1395
تاریخ ایجاد رزومه: 26 شهریور 1399 - تعداد مشاهده 259 بار

نمودار تولید سالانه مقالات احمد اسماعیلی

تماس با احمد اسماعیلی


به اشتراک گذاری صفحه احمد اسماعیلی

پشتیبانی