آقای دکتر جواد ساده

Dr. Javad Sadeh

معاون آموزشی و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184581)

93
7
68
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی