آقای دکتر محمد میرزایی

Dr. Mohammad Mirzaie

استاد مهندسي برق و كامپيوتر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (381206)

87
53
1
40
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی