آقای محمد قمی

Mohammad Ghomi

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177710)

33
10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی