آقای دکتر بابک شیرازی

Dr. Babak Shirazi

دانشیار ، دانشگاه علوم و فنون مازندران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (289830)

136
14
1
2
88

صنعت نسل 4+ ،علم داده، مهندسی سیستم، معماری سازمانی

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق استادی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در دانشیار مهندسی صنایع (1383-تاکنون)

جوایز و افتخارات

  • عضو هیات علمی تاثیرگذار حوزه فناوری اطلاعات (وزارت ICT) (1395)
  • پروژه نمونه ملی توسعه خوشه صنعتی (وزارت صمت) (1388)