دکتر بابک شیرازی

Dr. Babak Shirazi

دانشیار ، دانشگاه علوم و فنون مازندران

Researcher ID: (289830)

135
12
1
2
46

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق استادی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در دانشیار مهندسی صنایع (1383-تاکنون)

جوایز و افتخارات

  • عضو هیات علمی تاثیرگذار حوزه فناوری اطلاعات (وزارت ICT) (1395)
  • پروژه نمونه ملی توسعه خوشه صنعتی (وزارت صمت) (1388)