خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1,426
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: علوم پزشکی
رتبه علمی در کل کشور: 222
رتبه علمی در بین علوم پزشکی: 24
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 39 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل

سواد بهداشتی بیماران همودیالیزی نوشته مژده طاهری افشاردانش پرستاران اورژانس در زمینه تریاژ نوشته مینا پهلوانbenefits and barriers perceived The study of the benefits and barriers perceived by Iranian nulliparous pregnant women on the delivery نوشته Samira Norouz Rajabi و Abbas Shamsalinia و Fatemeh Mohammadkhahپروتکل درمانی اولیگوآمنوره ثانویه در زنان سنین باروری از دیدگاه طب ایرانی و طب رایج نوشته مرتضی مجاهدیتاثیر کوچینگ بر فعالیت فیزیکی زنان با سندرم تخمدان پلی کیستیک نوشته مریم عبداله زاده دلاور و مولود آقاجانی دلاور و رضا قدیمی و صدیقه اسماعیل زاده و مانیا امیریStress, anxiety, depression among nurses caring for COVID-۱۹ patients in Babol, Iran: a logistic regression نوشته Parvin Aziznejad Roshan و Fatemeh Shaker Zavardehi و Mojtaba Qanbari QalehsariDemographic, clinical and laboratory characteristics of pregnant women hospitalized with COVID-۱۹ in the intensive care unit of Babol Ayatollah Rouhani Hospital نوشته Shahram Seyfi و Mahmoud Sadeghi و Azita Ghanbarpour و Parviz Amri و Mojgan Naeimi Radکاربرد یادگیری ماشین در علوم پزشکی نوشته زهرا گرایلی و کریم اله حاجیان تبلکیتخم مرغ فراسودمند؛ غنی شده با اسیدهای چرب امگا نوشته هدی شکریInvestigating the role of community-based interventions in people'spreparedness against disasters نوشته Fateme RajabiDeveloping An Age-friendly Mosques' Structure Assessment Tool نوشته Zahra Mohammadi و Aram Tirgar و Shima Sum و Samaneh PourhadiThe Effect Of The Educational Intervention Based On The Health Belief Model On The Promotion Of Health Beliefs Of Students Towards Air Pollution نوشته Neda Ahmadzadeh Tori و Mohammad Shirmardiتاثیر شربت فلوس بر کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز مبتلا به یبوست نوشته هدی شیر افکنبررسی آگاهی و عملکرد بهورزان نسبت به عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی و راهکارهای پیشگیری از آن در استان بوشهر در سال ۱۳۹۶ نوشته فاطمه محمدخواه و سمیرا نوروزرجبی و رستم حیدرتبارمقایسه اثر روان درمانی جنسی بر دلزدگی زناشویی زنان نابارور با اختلال عملکرد جنسی نوشته زهرا بصیرت و محبوبه فرامرزی و فرزان خیرخواهتاثیر راهبردهای درمانی دارویی و غیر دارویی بر خودکارآمدی ناباروری و افسردگی زنان نابارور ایرانی نوشته محبوبه فرامرزی و صدیقه اسماعیل زاده و فرزان خیرخواه و هاجر ادیب رادبررسی و نقد آرا برخی مفسران ذیل آیات منسوب به چشم زخم نوشته محمدهادی یداله پوربرنامه استراتژیک دانشگاه های علوم پزشکی کشور از تئوری تا عمل نوشته سید داود نصراله پور شیروانیارزیابی عملکرد بیمارستان های دانشکده علوم پزشکی آبادان بر اساس مدل جایزه ملی تعالی سازمانی ایران: سال ۱۳۹۳ نوشته سید داود نصراله پور شیروانیارزیابی مقایسه ای هیستومورفومتریک تومور ادنتوژنیک کراتوسیست وکیست دنتی ژروس نوشته فریده فیضی

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل

تاکنون 8 کنفرانس توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل

تاکنون 3 ژورنال منتشر شده توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: