آقای مهندس ایمان دانائی فر

Engineer iman danaeifar

مدیر مرکز آموزش کوتاه مدت و پژوهشگر جهاد دانشگاهی واحد استان کهگیلویه و بویراحمد

Researcher ID: (106663)

51
11
1
2
34
5
13

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو انجمن اقتصاد کشاورزی ایران
 • عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران
 • عضو مجمع نخبگان ایران
 • عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد ایران
 • عضو شورای آموزشی جهاد دانشگاهی واحد کهگیلویه و بویراحمد

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  The Estimation parameters of Kuznets Spatial Environmental Curve in The European Countries : (A Case Study of CO2 and PM10 and Incidence of tuberculosis )
 •  The Estimation Parameters of Kuznets Spatial Environmental Curve in European Countries (A Case Study of CO2 And PM10 and Incidence of Tuberculosis and Life Expectancy at Birth)
 •  Analysis of factors affecting tourism in the tourist area Mogarmon Lendeh city strategic planning model (SWOT),
 •  Religious tourism development strategies using SWOT strategic models (Case Study: Emamzadeh Seyed Mahmoud (AS) ),
 •  Investigating the moderating role of individual spirituality in relation between commitment to career choices and career adaptation among the staff of the office of cooperatives, labor and social welfare in Isfahan
 •  Evaluating the recreational value of Mogarmon tourist area using contingent valuation method (CVM)
 •  The Granted Effects of Agricultural Bank Credits on Total Factor Productivity in Agriculture Production
 •  The Relationship between Organizational Commitment and Quality of Work Life and Job Satisfaction of the Employees of the Department of Telecommunications of Behbahan
 •  The Relationship between Organizational Justice and Political Behavior and Employees' Job Performance of the Electricity Distribution Department of Behbahan
 •  The Relationship between Organizational Justice and Organizational Health on Job Motivation Using the Moderating Role of Organizational Trust of Employees Working at Gachsaran Islamic Azad University
 •  Factors influencing rural-urban migration ( A Case Study :Lendeh)
 •  The Estimation parameters of Kuznets Spatial Environmental Curve in European Countries: (A Case Study of CO2)
 •  The Estimation parameters of Kuznets Spatial Environmental Curve in European Countries: (A Case Study of CO2 and PM10)

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • کارشناس آموزش و پژوهشگر جهاد دانشگاهی واحد استان کهگیلویه و بویراحمد (1398-تاکنون)
 • مدیر مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت جهاد دانشگاهی دهدشت (تاکنون)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • عضو کميته علمي و داوري ششمین کنفرانس علمي دستاوردهاي نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداري و اقتصاد ایران - ایلام (1401)
 • عضو کميته داوري سومين جشنواره تاليفات علمي برتر علوم انساني اسلامي جایزه ویژه علامه جعفري - تهران (1400)
 • عضو کميته علمي و داوري پنجمين کنفرانس علمي دستاوردهاي نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداري و اقتصاد ایران - ایلام (1400)
 • عضو کمیته داوری دومین جشنواره تالیفات علمی برتر علوم انسانی اسلامی جایزه ویژه علامه جعفری - (1398)
 • عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست - (1398)
 • عضو کمیته علمی چهارمین کنفرانس علوم مدیریتی ایران - (1397)
 • عضو کمیته داوری هفتمین کنفرانس ملی رویکردهای پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت - (1397)
 • عضو کمیته داوری نخستین جشنواره تالیفات علمی برتر علوم انسانی اسلامی جایزه ویژه علامه جعفری - (1397)
 • عضو کمیته علمی و داوری پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری - (1396)
 • عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری - (1396)
 • عضو کمیته علمی پنجمین همایش بین المللی رویکردهای پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت - (1396)
 • عضو کمیته علمی سومین کنفرانس ملی علوم انسانی - (1396)
 • عضو کمیته علمی سومین کنفرانس علوم مدیریتی ایران(با رویکرد نوآوری های مدیریتی) - (1396)
 • عضو کمیته علمی دومین کنفرانس ملی اقتصاد و حسابداری - (1396)
 • عضو کمیته علمی دومین کنفرانس ملی مدیریت - (1396)
 • عضو کمیته داوری چهارمین کنفرانس ملی علوم انسانی - (1396)
 • عضو کمیته داوری ششمین کنفرانس ملی رویکردهای پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت - (1396)
 • عضو کمیته علمی و داوری سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری - (1395)
 • عضو کمیته علمی و داوری دومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیا - (1395)
 • عضو کمیته علمی و داوری چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری - (1395)
 • عضو کمیته علمی و داوری سومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست - (1395)
 • عضو کمیته علمی و داوری اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست - (1394)
 • عضو کمیته علمی و داوری اولین همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست - (1394)
 • عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی - (1394)
 • کارگاه آموزشی نرم افزار لیزرل (Lisrel )، اهواز. دانشگاه شهید چمران - (1394)
 • کارگاه آموزشی نرم افزار ایویوز، پنل دیتا (EViews )، اهواز . دانشگاه شهید چمران - (1394)
 • کارگاه آموزشی مقاله نویسی، بهبهان، باشگاه پژوهشگران جوان - (1394)
 • کارگاه آموزشی مقاله نویسیISC ، بهبهان، باشگاه پژوهشگران جوان - (1394)
 • کارگاه آموزشی مقاله نویسیISI، بهبهان، باشگاه پژوهشگران جوان - (1394)
 • کارگاه آموزشی کارآفرینی، بهبهان، باشگاه پژوهشگران جوان - (1394)
 • کارگاه آموزشی مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل (Lisrel )، تهران، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران - (1394)
 • کارگاه آموزشی نرم افزار تحلیل داده های کیفی ((Atlas.Ti، تهران، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران - (1394)
 • دوره ICDL (درجه دو )، سازمان آموزش فنی و حرفه ای - (1389)
 • دوره ICDL (درجه یک )، سازمان آموزش فنی و حرفه ای - (1389)