آقای دکتر بهاالدین نجفی

Dr. Bahaedin Najafi

استاد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180802)

25
39
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی