کارگاه آموزشی: کارگاه مبانی دیجیتال مارکتینگ برای کسب و کارهای دانش بنیان


حوزه های تحت پوشش: کسب و کار

برگزار کننده: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, انجمن اقتصاد کشاورزی ایران
مروری بر ابزارهای دیجیتال مارکتینگ آنالیز و بهینه سازی کانالهای بازاریابی استراتژی بازاریابی کم هزینه ویژه دانش بنیان
معرفی سخنرانان: آقای مهندس مهدی معظمی
درج در سایت: 3 بهمن 1401 - تعداد مشاهده 71 بار