کارگاه آموزشی: کارگاه مبانی دیجیتال مارکتینگ برای کسب و کارهای دانش بنیان

Digital marketing basics workshop for knowledge-based businesses

کارگاه مبانی دیجیتال مارکتینگ برای کسب و کارهای دانش بنیان روز پنجشنبه، 6 بهمن، 1401 توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و انجمن اقتصاد کشاورزی ایران در شهر ساری استان مازندران برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: کسب و کار

برگزار کننده: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, انجمن اقتصاد کشاورزی ایران
مروری بر ابزارهای دیجیتال مارکتینگ آنالیز و بهینه سازی کانالهای بازاریابی استراتژی بازاریابی کم هزینه ویژه دانش بنیان
معرفی سخنرانان: آقای مهندس مهدی معظمی
درج در سایت: 3 بهمن 1401 - تعداد مشاهده 569 بار