آقای دکتر حمید امیرنژاد

Dr. Hamid Amirnezhad

دانشیار - اقتصاد کشاورزی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179004)

122
93
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی