برآورد ارزش حفاظتی منابع محیطی (مطالعه موردی: تالاب بین المللی میانکاله)

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 175

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JESJ-36-53_010

تاریخ نمایه سازی: 13 دی 1401

چکیده مقاله:

با توجه به اهمیت منابع محیطی در حفظ اکوسیستم های طبیعی و بقای بشر، حفظ این منابع و جلوگیری از تخریب آنها ضروری خواهد بود. از آنجا که تالاب میانکاله واقع در استان مازندران، زیستگاه گونه های نادر گیاهی و جانوری است و همچنین با توجه به این که همه ساله پرندگان بیشماری به این منطقه کوچ می کنند، این مطالعه به تعیین ارزش حفاظتی این تالاب بین المللی و اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت افراد جامعه برای حفاظت از آن با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط و پرسشنامه انتخاب دوگانه می پردازد. برای اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت از مدل لوجیت استفاده شده و بر اساس روش حداکثر راست نمایی، مشخصه های این مدل برآورد شدند. نتایج نشان می دهد که ۳/۶۸ درصد افراد تحت بررسی در این مطالعه، حاضر به پرداخت مبلغی برای حفاظت تالاب میانکاله هستند. با توجه به نتایج این پژوهش، با افزایش یک درصدی در مبلغ پیشنهادی، احتمال پذیرش این مبلغ برای حفاظت تالاب میانکاله معادل ۹۲۴/۰ درصد کاهش می یابد. همچنین متوسط تمایل به پرداخت ماهانه هر خانوار برای ارزش حفاظتی این تالاب ۶/۶۸۷۸ ریال به دست آمده است. ارزش حفاظتی سالانه این تالاب به طور تقریبی معادل ۹/۲۰ میلیون ریال در هکتار برآورد شده است. مهم ترین متغیرهای اثرگذار برای حفاظت از این تالاب، متغیرهای مبلغ پیشنهاد، سطح درآمد، جنسیت، تحصیلات و نوع مشاغل بوده اند. با کمک نتایج به دست آمده می توان سیاستگزاری مناسب قیمتی برای حفاظت از تالاب مهم میانکاله اتخاذ کرد.

نویسندگان

حمید امیرنژاد

- استادیار اقتصاد منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

حامد رفیعی

دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

میلاد اتقایی

دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران