فصلنامه محیط شناسی

The Journal of Environmental Studies

مجله محیط شناسی (JES) که اولین بار در دیماه ۱۳۵۳در مرکز هماهنگی مطالعات محیط زیست دانشگاه تهران چاپ گردید اکنون در دانشکده تحصیلات تکمیلی محیط زیست بصورت فصلنامه چاپ می گردد و مقالات آن کلیه زمینه های پژوهشی محیط زیست به زبان فارسی را شامل می شود.

این نشریه جزء نشریات علمی- پژوهشی مورد تائید وزارت علوم،تحقیقات و فناوری است و مقالات پژوهشی در زمینه های زیر را در صورت تائید مشاوران مجله به چاپ می رساند:
مدیریت و تکنولوژی مواد

آلودگی خاک

آلودگی منابع آب

آلودگی هوا

تکنولوژی آب و فاضلاب

مدیریت سوانح طبیعی

برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

برنامه ریزی شهری و محلی

پایداری اکوسیستم ها

جنگلها و منابع طبیعی

اکولوژی حیات وحش

اکولوژی انسانی

اکوتوریسم

اقتصاد محیط زیست

حقوق محیط زیست

اکولوژی شهری

برنامه ریزی و طراحی منظر

طراحی منظر شهری و محیطی

طراحی منظر پایدار

طراحی منظر اکولوژیکی

آمایش سرزمین

پایداری محیطی

بازسازی مناطق تاریخی

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات