خانم دکتر مهناز محمودی زرندی

Dr. Mahnaz Mahmoodi Zarandi

دانشیار عضو هیئت علمی دانشکده معماری واحد تهران شمال دانشگاه آزاد اسلامی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (447292)

51
35
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی