آقای دکتر جمال الدین سهیلی

Dr. Jamaluddin Soheili

دانشیار گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183678)

148
67
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی