آقای مهندس عرفان خصم افکن نظام

Engineer Erfan Khasm Afkan Nezam

پژوهشگر دکتری معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

Researcher ID: (80446)

24
11
3
1
5
5

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار دانشگاهی در عضویت در «انجمن علمی معماری» دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس در سمت «مسئول مالی و نائب رئیس انجمن» (1391-1393)

جوایز و افتخارات

 • «پژوهشگر برتر» شهرستان اسلامشهر (1400)
 • «پایان نامه برتر» دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر (1397)
 • «پژوهشگر برتر» شهرستان اسلامشهر (1397)
 • «پژوهشگر برتر» دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر (1395)
 • کسب «رتبه سوم» در «اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه، نظریه و روش ها)»، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر (1395)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری - دانشگاه شهید بهشتی (1395)
 • Araya & Talebi-Seventh International Architecture Workshop/Seminar - AR" Magazine" - «نقش معمار» فصلنامه فنی و مهندسی (1392)
 • POSR POST MODERN Architecture Workshop - AR" Magazine" - «نقش معمار» فصلنامه فنی و مهندسی (1391)
 • Fifth International Architecture Workshop/Seminar on The City- Homa Farjadi - AR" Magazine" - «نقش معمار» فصلنامه فنی و مهندسی (1391)
 • دوره های پیشرفته معماری- کارگاه پانزدهم - پژوهشکده توسعه کالبدی(منطقه ای- شهری) و مرکز رشد معماری و ساختمان (1390)