آقای دکتر هادی قدوسی فر

Dr. hadi ghoddusifar

استادیار گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

فرد مهم علمی - Researcher ID: (3340)

32
13
1
1
7

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیئت علمی و مدیر گروه تحصیلات تکمیلی معماری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب (تاکنون)