آقای دکتر حسن شریفی

Dr. Hasan Sharifi

مدیر گروه مهندسی مواد دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186159)

53
17
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی