آقای دکتر علیرضا خاوندی

Dr. Alireza Khavandi

استاد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186335)

58
14
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی