آقای دکتر مرتضی تمیزی فر

Dr. Morteza Tamizifar

دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه علم و صنعت

فرد مهم علمی - Researcher ID: (418348)

72
17
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی