آقای دکتر سعید باغشاهی

Dr. Saeid Baghshahi

استاد، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (442443)

57
41
54
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی