بررسی خواص فوتوولتائیک لایه جاذب CZTS و لایه بافر In۲S۳ بر روی کاشی سرامیکیبرای کاربرد در کاشی خورشیدی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 115

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICC13_097

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

چکیده مقاله:

بررسی تکنولوژی سنتز و رشد پوششهای لایه جاذب بر رویزیرلایه کاشی سرامیکی بحث کاملاجدیدی است. ترکیب چهارتایی CZTS به علت فراوانی مواد آن در زمین، قیمت پایین، مواد غیر سمی و همچنین خواصی که برای کاربردهای فوتوولتائیک مطلوب است، در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. انتخاب مناسب مواد اولیه و بررسی روشهای مختلف سنتز و دستیابی به مورفولوژی، چسبندگی مناسب، پایداری فازی، خواص فوتوولتائیک و کنترل عیوب ذاتی لایه جاذب CZTS و بافر In۲S۳ را میتوان به عنوان چالشهای اساسی جهت حصول به مواد با کیفیت بالاتر نسبت داد که این مهم با یافتن ترکیب و شرایط سنتز بهینه لایه های جاذب و بافر حاصل خواهد شد. با استفاده از آنالیزهای پراش اشعه ایکس (XRD) و پرتو رامان، به مطالعات فازی نمونه های سنتز شده و همچنین شناسایی گروه های عاملی موجود در ترکیبات پرداخته شد. از میکروسکوپ الکترونی روبشی عبوری (FESEM) برای بررسی مورفولوژی سطح و همچنین ریزساختار جوهرهای تهیه شده و برای آنالیز طیف جذبی فرابنفش - مرئی از اسپکتروفوتومتر(UV- Vis Spectrophotometer) استفاده شد.

نویسندگان

مهناز کرباسی

دکترا، مهندسی مواد پیشرفته، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

سعید باغشاهی

دانشیار، مهندسی مواد، دانشگاه بین المللی قزوین

نسترن ریاحی نوری

استادیار، مهندسی مواد، پژوهشگاه نیرو

محمدحسین فردوسی

دکترا، مهندسی مواد پیشرفته، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران