آقای محمود گودرزی

Mahmood Goodarzi

استاد دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183988)

43
81
22
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی