آقای دکتر سیدعبدالحمید احمدی

Dr. Abdol Hamid Ahmadi

دانشیار تربیت بدنی جهاد دانشگاهی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (336752)

11
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی