آقای دکتر امین دهقان قهفرخی

Dr. Amin Dehghan

استادیار، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186786)

24
10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی