آقای دکتر محمد حسین قربانی

Dr. Mohammad hossein Ghorbani

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183930)

18
27
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی