آقای دکتر احمدعلی آماده

Dr. AhmadAli Amadeh

استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186030)

99
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی