آقای دکتر نوید سعیدی رضوانی

Dr. Navid Saeidi rezvani

فرد مهم علمی - Researcher ID: (14249)

122
37
4

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی