ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای اسماعیل شیعه

Esmaiel Shieh

دانشگاه علم و صنعت ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180369)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی اسماعیل شیعه در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات اسماعیل شیعه در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهتمهیدات شهرسازی قبل از بروز سوانح طبیعی در شهرهای ایراناولین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات1381
2دریافت فایل PDF مقالهنگرشی به ورزش از دیدگاه شهر سازیاولین همایش ملی شهر و ورزش1385
3دریافت فایل PDF مقالهتحلیل آسیب پذیری کالبدی - فضایی شهر چالوس در بحران ناشی از زلزله به روش AHPپنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله1386
4دریافت فایل PDF مقالهپدافند غیرعامل برای مراکز حساس در مقیاس ناحیه ایسومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی1386
5دریافت فایل PDF مقالهمکانیابی پارکینگهای عمومی در محله خانی آباد منطقه 12 شهرداری تهران با استفاده از GIS و الگوی AHPهشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1388
6دریافت فایل PDF مقالهجایگاه هویت ملی در برنامه های مدیریت شهری ایراناولین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری1385
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی آسیب پذیری شهرها در برابر زلزله با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی معکوس(IHWP) و GIS مطالعه موردی منطقه 6 شهرداری تهرانچهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام1389
8دریافت فایل PDF مقالهمقایسه نقش عوامل هویت بخش اجتماعی در محله های مسکونی قدیم و جدید ایرانهمایش ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران1389
9دریافت فایل PDF مقالهنقش مشارکت های مردمی در تامین نیازمندی های عمومی و تاسیسات زیربنایی شهر(مطالعه موردی؛ شهر لامرد در استان فارس)نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران1390
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر الگوهای استقرار شهرک های صنعتی در توسعه پایدار منطقه ای نمونه موردی شهرک صنعتی طوس مشهداولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم1391
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر الگوهای استقرار شهرک های صنعتی در توسعه پایدار منطقه ای نمونه موردی شهرک صنعتی طوس مشهداولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست1391
12دریافت فایل PDF مقالهسنجش عوامل موثر بر ترویج پیاده مداری با رویکرد توسعه پایدار با بکارگیری تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی (نمونه موردی: منطقه 3 شهرداری تهران)دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک1391
13دریافت فایل PDF مقالهتعبیه مکانی پناهگاه های شهری با استفاده از نظام اطلاعات جغرافیایی GIS و فن تحلیل سلسله مراتبی مطالعه موردی: شهر سرخرودهمایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری1392
14دریافت فایل PDF مقالهمسکن مهر؛ نظام شهرسازی یا خانه سازی؟اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان1392
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان تأثیرگذاری طرح مسکن مهر بر بازار اقتصادی مسکن در شهر بابلاولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان1392
16دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پدیده پراکندهرویی شهری در شهر خرمدرههمایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا1392
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی حس تعلق به فضاهای سبز شهری با تاکید بر معیارهای یک شهر سالم و برنامه ریزی برای مناسب سازی آن (مورد مطالعه پارک رز و مطهری منطقه 1 شهرداری قزوین)همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا1392
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی شاخص های شهر سالم در فضاهای سبز فراغتی و برنامه ریزی برای بهبود آن (مورد مطالعه پارک رز و مطهری منطقه 1 شهرداری قزوین)همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا1392
19دریافت فایل PDF مقالهمدل ارزیابی تاب‌آوری مراکز درمانی در برابر زلزلهپنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی1392
20دریافت فایل PDF مقالهاعتدال بخشی به سازمان فضایی شهری و منطقه ای در ایران به منظور کاهش تأثیرات بحران‌های طبیعیپنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی1392
21دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کاربری های اراضی اطراف ایستگاه های متروی تهران و توکیو (ایستگاه صادقیه تهران وایکه بوکورو توکیو)اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار1392
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی جایگاه محیط زیست در برنامه ریزی شهری نوین جهاناولین همایش علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار1392
23دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تطبیقی کیفیت زندگی شهروندان درمحله های شهرخرمدرهکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی اقدامات انجام شده در چند شهر پایدار و سبز جهاناولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار1392
25دریافت فایل PDF مقالهتبیین پراکندگی و فشردگی محله های شهر خرمدرهاولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار1392
26دریافت فایل PDF مقالهشهر بوم شناسانه، ایده ای در جهت پایداری زیست محیطی بافت های شهریاولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری1392
27دریافت فایل PDF مقالهموقعیت شهرهای جدید ایران به نست شهرهای اصلی و بررسی مسائل پایداری آنهاهمایش بین المللی شهرهای جدید1384
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط موثربین رضایتمندی سکونتی وکیفیت زندگی دربافت فرسوده شهرگرگاناولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار1393
29دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر استفاده از شاخص های توسعه پایدار در مدیریت بحران شهرهادرمرحله بازسازی پس از زلزله در ایران نمونه موردی:شهرستان رودباراولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار1393
30دریافت فایل PDF مقالهتبیین ارتباط تصمیم گیری میان حکومت های محلی و ملی در نظام مدیریت شهری چند سطحی ایران (نمونه مطالعه : شهر نطنز )دومین همایش ملی چشم انداز نطنز در الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق 14041393
31دریافت فایل PDF مقالهپیوند روستا-شهری و نقش آن در توسعه پایدارمنطقه ای نمونه پژوهی:بخش خمام شهرستان رشتهمایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی1394
32دریافت فایل PDF مقالهارزیابی میزان موفقیت شهرها در بازسازی پس از زلزله در ایران بر اساس اصول توسعه پایدار (نمونه موردی:شهرستان رودبار)همایش ملی نظریه های نوین در معماری و شهرسازی1393
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش عوامل کاربری زمین در کیفیت پایداری اجتماعی شهر(نمونه موردی: شهر محمدیه)همایش ملی نظریه های نوین در معماری و شهرسازی1393
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر یادسازی شهری- نمونه مطالعه بافت مرکزی شهر قزوینهمایش ملی نظریه های نوین در معماری و شهرسازی1393
35دریافت فایل PDF مقالهمعناشناسی مکان بر پایه نظریات کوین لینچ، آموس راپاپورت و نظریه نشانهشناسیاولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری1394
36دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی سند چارچوب برنامه ریزی و طراحی شهری در شهرسازی نمونه مطالعاتی: ورودی شهر بانه از سمت سقزاولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری1394
37دریافت فایل PDF مقالهارزیابی محیط های شهری،شهرهای میانه اندام براساس معیارهای شهرسال ( نمونه موردی شهرسقز )اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی1394
38دریافت فایل PDF مقالهمقایسه شاخصهای توسعه سکونتگاههای انسانی در بافتهای مرکزی و حاشیه شهر گنبدکاووساولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی1394
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر مشارکت مردمی در نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده منطقه 14 شهرداری تهراندومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری1395
40دریافت فایل PDF مقالهمعیار های کیفیت دروازه های شهر و تاثیر آن بر عراحی پایداردومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری1395
41دریافت فایل PDF مقالهبازآفرینی پایداری در سیطره محله های سنتی ایرانی با رویکرد دهکده شهری (نمونه موردی محله سنتی قبه سبز کرمان)چهارمین کنفرانس ملّی معماری و شهرسازی «پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت»1396
42دریافت فایل PDF مقالهالگویی برای دستیابی به توسعه یکپارچه منطقه ای استان همدان با تاکید بر رقابت پذیری منطقه ایدومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری1396
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر استفاده از الگوها و شاخص های توسعه پایدار در موفقیت شهرها دربازسازی پس از زلزله در ایران نمونه موردی:شهرستان رودباراولین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در معماری و شهرسازی ایران1393
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی تامین منابع درآمدی شهرداری نظرآباد بر اساس توسعه ی شهری پایدارپنجمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران1397
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی ساختار درآمدى شهردارى هاى ایرانپنجمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران1397
46دریافت فایل PDF مقالهبررسی موانع و محدودیت های توسعه شهری پایدار در بافت های فرسوده ( نمونه موردی: محله شیوا در تهران)کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران1397
47دریافت فایل PDF مقالهراهکارهای تامین منابع درآمدی پایدار برای شهرداری های کشورکنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی1398

مقالات اسماعیل شیعه در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی آسیب پذیری شبکه های ارتباطی شهرها در مقابل زلزله با استفاده از روش IHWP و GISماهنامه باغ نظر1389
2دریافت فایل PDF مقالهشهرخوب، برنامه خوب نقدی براهداف طرح جامع جدید تهرانفصلنامه منظر1389
3دریافت فایل PDF مقالهبرنامه ریزی طراحی محور به عنوان رویکردی نوین در شهرسازیماهنامه باغ نظر1394
4دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عوامل مؤثر در ایمنی فضاهای تفریحی برای کودکان مطالعه موردی: محله نیاوران تهرانفصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر)1393
5دریافت فایل PDF مقالهرویکرد شهروندی فضایی؛ چهارچوبی برای مشارکت شهروندان در فرآیندهای برنامه ریزی شهریفصلنامه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه‌ریزی1396
6دریافت فایل PDF مقالهارزیابی رویکرد شهر بوم مبنا براساس توسعه پایدار به روش تحلیل ارزیابی یکپارچه محیطی (IEA)ماهنامه باغ نظر1398
7دریافت فایل PDF مقالهنقش مدیریت هوشمند در برنامه ریزی کالبدی شهر برای کاهش آثار زمین لرزههویت شهر1398
8دریافت فایل PDF مقالهتبیین شاخص های جانمایی پیاده راه های شهری بر اساس اهداف توسعه پایدار اجتماعی با استفاده از روش ANP (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهر رشت)هویت شهر1394
9دریافت فایل PDF مقالهتبیین رویکرد برنامه ریزی کاربری زمین شهری در شهر هوشمند با استفاده از روش پرامتی (مطالعه موردی: منطقه 22 شهرداری شهر تهران)فصلنامه شهر ایمن1398
10دریافت فایل PDF مقالهسنجش کیفیت های محیطی در دروازه شهر و اولویت بندی آنها با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ایدوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران1398
11دریافت فایل PDF مقالهمکانیابی موقعیت پردازه های محرک توسعه در بافت های ناکارآمد شهری (مورد پژوهی: ناحیه 2 منطقه 18 شهرداری تهران)ماهنامه باغ نظر1399
12دریافت فایل PDF مقالهارزیابی میزان خطرپذیری ایستگاه های مترو شهر تهران هنگام وقوع زمین لرزه با رویکرد کاهش آسیب پذیری کالبدی از طریق مدیریت هوشمند شهری(مطالعه موردی ایستگاه های تجریش،دروازه شمیران و نواب)دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران1399
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 301 بار

نمودار تولید سالانه مقالات اسماعیل شیعه

تماس با اسماعیل شیعه


به اشتراک گذاری صفحه اسماعیل شیعه

پشتیبانی