اولین همایش بین المللی شهر جدید

اولین همایش بین المللی شهر جدید روز چهارشنبه، 26 آبان، 1395 لغایت جمعه، 28 آبان، 1395 توسط دانشگاه تربیت مدرس, دانشگاه تربيت مدرس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

اطلاعات کنفرانس

اولین همایش بین المللی شهر جدید

محل برگزاری: تهران
سال برگزاری: 1395
شناسه ملی این کنفرانس: NEWCITY01

توضیحات کنفرانس

محورهاي همايش

شهرهاي جديد
الف.         مباني نظري شهرهاي جديد
‌ب.              فناوري هاي نوين در شهرهاي جديد
‌ج.               هويت در شهرهاي جديد
‌د.                 مديريت شهرهاي جديد
ه.                 برنامه ريزي شهرهاي جديد
و.                 مسكن شهرهاي جديد
‌ز.                  ارزيابي شهرهاي جديد
‌ح.                اقتصاد در شهرهاي جديد
‌ط.                تجارب ايجاد شهرهاي جديد
‌ي.             طراحي شهري و جايگاه آن در شهرهاي جديد
‌ك.        شهرنشيني در شهرهاي جديد
ل.               شهرهاي جديد و توسعه پايدار
 

توسعه شهري پايدار
‌الف.         شاخص هاي توسعه شهري پايدار
‌ب.              مشاركت مردمي در راستاي توسعه شهري پايدار
‌ج.                تجارب توسعه شهري پايدار
‌د.                 فناوري هاي نوين و توسعه شهري
‌ه.                 الگوهاي توسعه شهري پايدار و تاثيرات آن
‌و.                  آلودگي هاي شهري و مسائل زيست محيطي
‌ز.                  بوم گرايي و توجه به توسعه شهري پايدار
‌ح.               جايگاه شهرهاي جديد در توسعه پايدار شهري
‌ط.               طراحي شهري در فرآيند توسعه شهرهاي جديد
 

امنيت و مشاركت اجتماعي
الف.         هويت شهري و تاثير آن بر مشاركت اجتماعي
ب.              مباني نظري و عوامل تاثيرگذار بر امنيت شهري
ج.                توجه به رفتارهاي اجتماعي براي مشاركت هاي اجتماعي
‌د.                  سرزندگي شهري
‌ه.                 امنيت رواني و اجتماعي در شهرها
‌و.                ناهنجاري هاي فرهنگي و آسيب هاي شهري
‌ز.                نشانه ها و هويت بخشي به شهرهاي جديد
‌ح.              حقوق شهري
‌ط.              روانشناسي محيطي
 

برنامه ريزي و مديريت
‌الف.         آينده ي مديريت شهري
‌ب.              چالش هاي شهرنشيني براي مديريت شهري
‌ج.                مديريت شهري و گردشگري
د.                 الگوهاي توسعه شهري
‌ه.                 برنامه ريزي الگوي مسكن شهري
‌و.                 برنامه ريزي فضاهاي شهري
‌ز.                 مكان يابي فعاليت ها در شهرها 
‌ح.               تراكم در شهرها
 

طراحي
‌الف.         مباني نظري طراحي شهرها
‌ب.               سيما و منظر شهري
‌ج.                توجه به عناصر سازنده و كليدي در شهرها
‌د.                 بافت شهري
‌ه.                طراحي مناسب براي گروه هاي سني مختلف در شهرها
 

عمران و حمل و نقل شهري
الف.         ترافيك و حمل و نقل شهري
‌ب.              مهندسي ارزش شهرها
‌ج.               فناوري هاي نوين و مسائل ساختماني
‌د.                 GIS و تاثير آن بر شهرها
‌ه.                مديريت مهندسي شهري
‌و.                توسعه شهري با توجه به حمل و نقل شهري
‌ز.                 طراحي معابر شهري
‌ح.              حمل و نقل ريلي در شهرها
‌ط.             ايمني و حمل و نقل شهري

درج در تقویم: 1 شهریور 1395 - تعداد مشاهده 6228 بار