ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای مهدی زندیه

Mahdi Zandieh

دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176862)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی مهدی زندیه در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمیدانشگاه بین المللی امام خمینی
عضو کمیته علمی - هیات داوراناولین همایش بین المللی شهر جدید
هیات تحریریهدو فصلنامه پژوهشهای منظر شهر
هیات تحریریهفصلنامه منظر

مقالات مهدی زندیه در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهمناسب سازی محیط شهری در بافت قدیم شهرهاهمایش ملی مناسب سازی محیط شهری1385
2دریافت فایل PDF مقالهنقش مبلمان شهری در هویت و سیمای شهریهمایش شهر برتر، طرح برتر1385
3دریافت فایل PDF مقالهتاثیر طراحی بام در راستای بهینه سازی مصرف انرژی(با رویکرد طراحی بام سبز)اولین همایش اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی (بارویکرد توسعه پایدار)1390
4دریافت فایل PDF مقالهتحلیل تاثیر عوامل اقلیمی بر ظهور اصول پایداری در روستای کندوانهمایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری1392
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش معماری پایدار و مدیریت بحران در زلزله های ایرانهمایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری1392
6دریافت فایل PDF مقالهنقش پایداری و کارکرد شهر های میانیهمایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری1392
7دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ادراک منظر طبیعی در سایتهای پسا- معدنی بیابانی* (نمونه موردی : معدن سولفات سدیم در حاشیه پلایای میقانسومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران1391
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش اکوموزه ها و اکونوموزه ها در گردشگری پایداراولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار1392
9دریافت فایل PDF مقالهمیادین شهری ازمعناومفهوم تا واقعیت؛باتاکیدبرشهرستان مهابادهمایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری1392
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه فرهنگ و رفتارشهروندان درفضای شهریهمایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری1392
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی پایداری دراقلیم گرم و خشک ایران نمونه موردی: شهرکاشانهمایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری1392
12دریافت فایل PDF مقالهنقش اقلیم و معماری پایدارشهری دراصلاح بافت شهری نمونه موردی شهرستان نور ـ استان مازندرانهمایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری1392
13دریافت فایل PDF مقالهمحورهای شاخص درانتخاب مسیرپیاده شهر نمونه موردی محله طرشتهمایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری1392
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی گونه های پدافندغیرعامل درمعماری و شهرسازیهمایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری1392
15دریافت فایل PDF مقالهارتقای معماری بومی نمونه موردی شهربندرعباسهمایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری1392
16دریافت فایل PDF مقالهایجادفضای سبز، حفظ محیط زیست ودفاع غیرعامل شهریهمایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری1392
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه گردشگری فرهنگی و معماری ایراناولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز 1393
18دریافت فایل PDF مقالهعوامل زمینه ساز تحقق گردشگری پایدار در سواحلاولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز 1393
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی جایگاه اکوتوریسم در توسعه پایداراولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز 1393
20دریافت فایل PDF مقالهنقش فضای سبز در توسعه ی پایدار شهریهمایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری1393
21دریافت فایل PDF مقالهروانشناسی محیط در فضاهای گمشده وبی دفاع شهری (مطالعه موردی:پل سید خندان تهران)دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری1393
22دریافت فایل PDF مقالهنقش برج در ایجاد هویت در منظر شهری (نمونه موردی:شهرتهران)دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری1393
23دریافت فایل PDF مقالهبهره گیری فضاهای درمانی از نور طبیعی در راستای بهینه سازی سازه، معماری و توسعه پایدار شهری (نمونه موردی طراحی بیمارستان مسلولین در البرز)دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری1393
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی جهت گیری ساختمان برمصرف انرژی در معماری سنتی با ارائه نمونه موردی دوره صفویهچهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی1393
25دریافت فایل PDF مقالهنقش حیاط در خانه های دوره ی صفویه در شهر اصفهانکنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی1394
26دریافت فایل PDF مقالهضرورت بهره گیری مراکز درمانی از فضاهای سبز،با هدف ایجاد افق های جدید در راستای حفظ انرژی و معماری پایدار نمونه موردی طراحی بیمارستان مسلولین در البرزاولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی1393
27دریافت فایل PDF مقالهلزوم توجه به معماری شنیداری برای دستیابی به معماری انسان گرااولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی1393
28دریافت فایل PDF مقالهضرروت بهره گیری مراکز درمانی ازفضاهای سبزباهدف ایجادافقهای جدید درراستای حفظ انرژی و معماری پایدار نمونه موردی طراحی بیمارستان مسلولین درالبرزاولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی1393
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش معماری در توانمندسازی زنان روستایی در جهت توسعه گردشگری (مطالعه موردی: روستاهای استان گیلان)اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک1394
30دریافت فایل PDF مقالهباغ موزه منطقهای آذربایجان نیاز ضروری چهار استان برای آشنایی و شناساندن آن استانهادومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم،مهندسی وتکنولوژی1394
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی ویژگی های معماری ایرانی در پلان، نما، فرم با استناد به تاریخ معماری ایراندومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی1394
32دریافت فایل PDF مقالهکنترل پیش بین غیرخطی وضعیت ماهواره سنجش از دور با قابلیت انجام تصویربرداری استریواولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی1394
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی مصالح در معماری سنتی ایرانی و ارزیابی تطبیقی آن با مصالح مورد استفاده در معماری مدرن ایرانیکنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی1394
34دریافت فایل PDF مقالهموزه منطقه ای آذربایجان با الگوی باغ ایرانی و برگرفته از ویژگیهای مشترک در معماری خانههای این منطقهسومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1394
35دریافت فایل PDF مقالهملاحظات طراحانه جهت ارتقاء امنیت زنان در فضاهای شهریهمایش ملّی فرهنگ، کالبد و محیط در معماری و شهر اسلامی1394
36دریافت فایل PDF مقالهاستخراج فرآیند تضمین محصول و تائید نیازمندی ها در انجام پروژه های فضایی مطابق با استاندارد ECSSاولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری1394
37دریافت فایل PDF مقالهفرایند مدیریت ریسک های پروژه های فضایی با بهره گیری از استاندارد ECSSاولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری1394
38دریافت فایل PDF مقالهطراحی نمای ساختمان بر اساس الگو معماری ایرانی اسلامیدومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی1394
39دریافت فایل PDF مقالهبهره گیری از هویت بخشی مکانی در ارتقاء کیفیت زندگی سالمندانسومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران1395
40دریافت فایل PDF مقالهاصول طراحی محوطه مهدکودک براساس ارتقاء خلاقیت کودکاندومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار1395
41دریافت فایل PDF مقالهنقش مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی بر نشاط و سرزندگی مسافران (نمونه موردی: محور قزوین- زنجان)دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار1395
42دریافت فایل PDF مقالهساماندهی و بهسازی رودخانه با طراحی پایدارسومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری1395
43دریافت فایل PDF مقالهطراحی فرهنگسرای سالمند با رویکرد منظر سبز استان البرزاولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار1395
44دریافت فایل PDF مقالهبازشناسی مفهوم شادی آفرینی در فضاهای تفریحیسومین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان1394
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی بستر خاکستر شهر آسفالت از دیدگاه منظر شهریسومین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان1394
46دریافت فایل PDF مقالهنقش فضای سبز در سر زندگی ساکنان مجتمع های مسکونی با ارتفاع متوسطسومین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان1394
47دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش عوامل طبیعی محیط در طراحی مجموعه آموزشیسومین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان1394
48دریافت فایل PDF مقالهتوقفگاه های بین راهی ضرورت شناخت بیشتر شهر ها و روستاهاسومین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان1394
49دریافت فایل PDF مقالهنقش مجتمع های فرهنگی تفریحی جوانان در سرزندگی و نشاط جامعهسومین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان1394
50دریافت فایل PDF مقالهطراحی باغ موزه موسیقی برپایه رویکردهای معماری پایداراولین کنگره بین المللی معماری هدف1395
51دریافت فایل PDF مقالهفرهنگسرای سالمند فضایی امن جهت بازیابی دوره خاموش سالمندیکنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته1394
52دریافت فایل PDF مقالهفرهنگسرای سالمند تلاشی در جهت بهبود کیفیت زندگی اجتماعی سالمندانکنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته1394
53دریافت فایل PDF مقالهپایداری و انعطاف پذیری در طراحی اردوگاه ها در مدیریت بحرانچهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1395
54دریافت فایل PDF مقالهتخمین میزان کاهش بار سرمایشی با بهره گیری از تهویه طبیعی در یک ساختمان مسکونی در قزوینچهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1395
55دریافت فایل PDF مقالهDesign feasibility of a zero energy neighborhood in Qazvin cityچهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1395
56دریافت فایل PDF مقالهمعیارهای ارزیابی پیاده راه ها و رفتار فضایی عامل ایجاد مکث در پیاده راه های شهریچهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1395
57دریافت فایل PDF مقالهواکاوی تاثیر آب در فضای عمومی شهریبه منظور ایجاد روابط اجتماعی شهروندان (نمونه موردی : فضاهای جمعی شهر شیراز)دومین همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی و مدیریت انرژی1395
58دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تفکرات لویی کان بر معماران معاصر ایرانی هم عصر خوددومین همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی و مدیریت انرژی1395
59دریافت فایل PDF مقالهبررسی اصول اقلیمی معماری ایرانی با الگوهای پایدار معماری اکوتک (با تاکید بر اندیشه های نورمن فاستر)دومین همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی و مدیریت انرژی1395
60دریافت فایل PDF مقالهبررسی الگوی باغشهر هاوارد و تطبیق آن با الگوی باغ های تهراندومین همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی و مدیریت انرژی1395
61دریافت فایل PDF مقالهساماندهی منظر رودخانه با رویکرد گردشگری پایدار (نمونه موردی رودخانه بابلرود)اولین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک1396
62دریافت فایل PDF مقالهبررسی فضاهای عمومی شهری از منظر تعاملات اجتماعی نمونه موردی (مقایسه بازار سنتی اصفهان با مرکز تجاری_فرهنگی)کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی نوین1396
63دریافت فایل PDF مقالهقابلیت های مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) بر ساماندهی هزینه و زمان در پدافند غیرعامل در صنعت ساخت و ساز نیروگاهیچهارمین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان1395
64دریافت فایل PDF مقالهتاثیر فضای باز بر حس تعلق مکان کارکنان نیروگاهچهارمین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان1395
65دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر ایجاد مجتمع های آب درمانی، اقامتی، تفریحی در توسعه توریسم درمانی چشمه های آب گرم معدنی: مشکین شهرپنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1396
66دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر بادگیرها بر هویت مندی سیمای شهر یزدکنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام1397
67دریافت فایل PDF مقالهارزیابی نقش منظر شهری در میزان جرم و جنایت در محله ی عودلاجانکنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران1397
68دریافت فایل PDF مقالهارتقا مشارکت اجتماعی به وسیله اجرا کشاورزی شهری در روددره سرخه حصار (نمونه موردی منطقه 14 تهران)اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار1398
69دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش و اهمیت نور و رنگ در طراحی فضاهای آموزشی دانشگاهی و مبانی به کارگیری آن هاچهارمین مجمع توسعه فناوری و کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران(Ircivil2019)1399
70دریافت فایل PDF مقالهمدیریت و پیشگیری از سیلاب در رود دره های شهر تهران ، نمونه موردی رود دره کنهفتمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب1398
71دریافت فایل PDF مقالهاهمیت معماری منظر در طراحی محوطه بیمارستانهای روانپزشکی و تاثیر آن بر بهبودی بیماران روانی با تاکید بر مولفه های باغهای شفابخشسومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی1398

مقالات مهدی زندیه در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهرهیافتی در منظر پایدار بر روی رودخانه های دایمیماهنامه باغ نظر1389
2دریافت فایل PDF مقالهنظام الگویی باغ تخت شیراز با تکیه بر بازآفرینی تصویر باغماهنامه باغ نظر1391
3دریافت فایل PDF مقالهرابطه دوسویه تجهیزات و سیمای شهرنقش تونل مشترک تاسیسات درساماندهی منظرشهریفصلنامه منظر1390
4دریافت فایل PDF مقالهنقش سراب روانسر در جذب گردشگر و ارتقاء اقتصاد شهریدو فصلنامه پژوهشهای منظر شهر1394
5دریافت فایل PDF مقالهطراحی و آنالیز چیدمان تراسترهای گیمبالی برای کنترل وضعیت سه محوره یک ماهوارهفصلنامه صنایع الکترونیک1394
6دریافت فایل PDF مقالهرویکرد منظرین، عامل موفقیت گردشگری شهریماهنامه باغ نظر1393
7دریافت فایل PDF مقالهارزیابی نقش منظر شهر در تأمین امنیت شهروندان نمونه موردی : شهر قزوینماهنامه باغ نظر1393
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد زنجیره تامین با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاریفصلنامه مدیریت کسب و کار1394
9دریافت فایل PDF مقاله تجزیه و تحلیل موانع اجرای مدل اطلاعات ساختمان (BIM) در ساختمان های صنعتی ایران (نمونه موردی: مدارس ابتدایی شهرستان بندر انزلی)دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران1396
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 92 بار

نمودار تولید سالانه مقالات مهدی زندیه

تماس با مهدی زندیه


به اشتراک گذاری صفحه مهدی زندیه

پشتیبانی