آقای پروفسور علیرضا فلاحی

Prof. Alireza Falahi

استاد تمام دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180370)

45
31
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی