آقای دکتر علی خاکساری

Dr. Ali Khaksari

استاد گروه برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه علامه طباطبایی تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176326)

47
22
1
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی