فصلنامه انجمن علمی پدافند غیر عامل ایران

APDI Journal

«فصلنامه انجمن علمی پدافند غیرعامل ایران» نشریه‌ای علمی- تخصصی در مباحث مرتبط با مهندسی پدافند غیرعامل است. این نشریه توسط انجمن علمی پدافند غیرعامل ایران پایه‌گذاری شده است و در حال گرفتن تأیید اعتبار علمی- پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری به صورت فصل‌نامه می باشد. در این نشریه تلاش می‌شود نتایج پژوهش‌های بنیادی، توسعه‌ای، کاربردی و مروری ارزشمند برای حوزه های پدافند غیرعامل اعم از سازه‌های امن زیرزمینی، مدیریت بحران دفاعی، IT و جنگ سایبری، استحکامات و تخریب، اقتصاد مقاومتی، سامانه های شناسایی و تهدیدات زیستی منعکس شود.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)