بررسی تاثیر اندرکنش سازه- سیال- خاک در مخازن بتنی مسلح مدفون تحت اثر بارناشی از انفجار سطحی

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,407

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_APDI-1-1_004

تاریخ نمایه سازی: 3 اردیبهشت 1393

چکیده مقاله:

در طراحی سازهها و بررسی پاسخهای آنها به بارهای دینامیکی و در حالتیکه سازه با محیط خاک در ارتباط است، اثرات متقابل خاک و سازه بریکدیگر میبایست درنظر گرفته شود. میزان تأثیراندرکنش خاک و سازه، به مشخصات آنها و نیز فرکانسهای بارگذاری بستگی خواهد داشت. لحاظ نمودن اثر اندرکنش بستگی به اهمیت سازه دارد و در طراحی پروژههای مهم همانند مخازن ذخیره، این اثر بر پاسخ سیستم لحاظ میشود. در طراحی مخازن علاوه بر سازه مخزن، سیال داخل آن نیز جرم عمدهای داشته و در بارگذاریها نقش عمدهای را ایفا میکند. در این مورد نیز میبایست اثرات اندرکنش سیال و سازه لحاظ گردد. در این مقاله تأثیر اندرکنش خاک-سازه- سیال بر پاسخ مخزن بتنی مسلح، تحت بار انفجار بررسی گردیده است. برای بررسی اثر نوع خاک در اندرکنش خاک و سازه تحت بار زلزله، دو نوع خاک نرم و سخت و برای بررسی اثر نوع سیال، دو نوع سیال شامل آب و نفت مورد ارزیابی قرار گرفته و در نهایت با استفاده از نرمافزار آباکوس نسبت به شبیهسازی مدل اقدام گردیده است

نویسندگان

امیرعلی عرب بافرانی

دانشجو کارشناسی ارشد؛ دانشکده عمران، سازه های هیدرولیکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

قاسم دهقانی اشکذری

استادیار؛ مجتمع دانشگاهی آمایش و پدافند غیرعامل- سازه، دکتری مهندسی عمران و سازه، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

فرزاد پیچکاه

دانشجوی دکتری عمران - سازه، دانشگاه صنعتی شاهرود