ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

ژورنالها و مجلات استراتژی و مدیریت استراتژیک

شماره استاندارد: 2645-4262

Rescue and Relief

حوزه های تحت پوشش:استراتژی و مدیریت استراتژیک, سلامت


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2008-4544
شاپای الکترونیک: 2008-529X
شماره استاندارد: 2008-6121
شاپای الکترونیک: -
شماره استاندارد: -
شاپای الکترونیک: -
شماره استاندارد: 2251-8029
شاپای الکترونیک: 2476-602X
شماره استاندارد: 2538-6204
شاپای الکترونیک: 2538-2497
شاپای الکترونیک: 2476-437X

Studies of Future Studies and Policy Making

حوزه های تحت پوشش:سیستم های اطلاعاتی, استراتژی و مدیریت استراتژیک


ترتیب انتشار:فصلی
شاپای الکترونیک: 2476-444
پشتیبانی