ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

ژورنالها و مجلات مهندسی سازه

تعداد نتایج در هر صفحه

International Journal of Maritime Technology

حوزه های تحت پوشش:مهندسی سازه, مهندسی عمران (عمومی)


ترتیب انتشار:دوفصلی
شماره استاندارد: 2345-6000
شاپای الکترونیک: 2476-5333

Nondestructive Testing Technology

حوزه های تحت پوشش:مهندسی شیمی, مهندسی سازه


ترتیب انتشار:دوفصلی

Journal of Marine Engineering

حوزه های تحت پوشش:مهندسی سازه, مهندسی عمران (عمومی), هیدرولیک و سدسازی


ترتیب انتشار:دوفصلی
شماره استاندارد: 1735-7608
شاپای الکترونیک: 2645-8136
شماره استاندارد: 2228-5865
شاپای الکترونیک: -

Inactive Defense Magazine

حوزه های تحت پوشش:مهندسی سازه, هیدرولیک و سدسازی, مهندسی صنایع


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2008-6849
شاپای الکترونیک: -

Analysis of Structure and Earthquake

حوزه های تحت پوشش:تکتونیک / زلزله, مهندسی سازه


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2345-6310
شاپای الکترونیک: 2476-4280

برو به صفحه صفحه بعدی

پشتیبانی