ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

ژورنالها و مجلات هیدرولیک و سدسازی

Journal of Marine Engineering

حوزه های تحت پوشش:مهندسی سازه, مهندسی عمران (عمومی), هیدرولیک و سدسازی


ترتیب انتشار:دوفصلی
شماره استاندارد: 1735-7608
شاپای الکترونیک: 2645-8136

Inactive Defense Magazine

حوزه های تحت پوشش:مهندسی سازه, هیدرولیک و سدسازی, مهندسی صنایع


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2008-6849
شاپای الکترونیک: -
شماره استاندارد: 2588-3941
شاپای الکترونیک: 2588-395X

Journal of Hydrosciences and Environment

حوزه های تحت پوشش:مهندسی آب و هیدرولوژی, هیدرولیک و سدسازی


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2345-5608
پشتیبانی