ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

ژورنالها و مجلات مهندسی صنایع

تعداد نتایج در هر صفحه

Mapta Journal of Mechanical and Industrial Engineering

حوزه های تحت پوشش:مهندسی حفاظت در مقابل آتش, مهندسی صنایع, مهندسی مکانیک


ترتیب انتشار:سالانه
شاپای الکترونیک: 2517-4258

Bi- Quarterly Scientific Journal of Research in Defense Maintenance Engineering

حوزه های تحت پوشش:مهندسی صنایع, مهندسی مکانیک, مدیریت (عمومی)


ترتیب انتشار:دوفصلی
شماره استاندارد: 2676-7317
شاپای الکترونیک: 2717-0861

Optimization of Systems and Business Processes

حوزه های تحت پوشش:مهندسی صنایع, مهندسی عمومی


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2717-0314
شاپای الکترونیک: 2717-0322

Journal of applied research in industrial engineering

حوزه های تحت پوشش:مهندسی صنایع


ترتیب انتشار:فصلی

Supply Chain Management

حوزه های تحت پوشش:مهندسی صنایع


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2008-9198
شاپای الکترونیک: -

Quarterly Journal of INDUSTRIAL TECHNOLOGY DEVELOPMENT

حوزه های تحت پوشش:مهندسی صنایع


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 1735-336X
شاپای الکترونیک: -
شماره استاندارد: 2008-6849
شاپای الکترونیک: -

The Journal of Engineering and Soft Computing Management

حوزه های تحت پوشش:مهندسی صنایع, مهندسی عمومی, سیستم های اطلاعاتی مدیریتی


ترتیب انتشار:دوفصلی
شاپای الکترونیک: 2538-2675

برو به صفحه صفحه بعدی

پشتیبانی