ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

ژورنالها و مجلات انرژی (عمومی)

International Journal of Energy and Economic Development

حوزه های تحت پوشش:انرژی (عمومی), سیاست، تجارت و اقتصاد انرژی


ترتیب انتشار:فصلی

The Electromechanical Energy Conversion Systems

حوزه های تحت پوشش:انرژی (عمومی), انرژی الکتریکی, مهندسی برق و الکترونیک


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2676-430X
شاپای الکترونیک: 2676-7635
شماره استاندارد: 2008-6849
شاپای الکترونیک: -
شماره استاندارد: 1024-5936
شماره استاندارد: 2079-2115
شاپای الکترونیک: 2079-2123
پشتیبانی