ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

ژورنالها و مجلات مهندسی برق و الکترونیک

تعداد نتایج در هر صفحه

The Electromechanical Energy Conversion Systems

حوزه های تحت پوشش:انرژی (عمومی), انرژی الکتریکی, مهندسی برق و الکترونیک


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2676-430X
شاپای الکترونیک: 2676-7635

Journal of Electronic Devices Science and Application

حوزه های تحت پوشش:مهندسی برق و الکترونیک


ترتیب انتشار:ماهانه
شماره استاندارد: 2676-301x

Journal of Communication Engineering

حوزه های تحت پوشش:تکنولوژی اینترنت و وب, مهندسی برق و الکترونیک


ترتیب انتشار:دوفصلی
شماره استاندارد: 2322-408
شاپای الکترونیک: 2322-3936

Journal of Communication Engineering

حوزه های تحت پوشش:تکنولوژی اینترنت و وب, مهندسی برق و الکترونیک


ترتیب انتشار:فصلی

Journal of Novel Researches on Electrical Power

حوزه های تحت پوشش:مهندسی برق و الکترونیک


ترتیب انتشار:دوفصلی
شماره استاندارد: 2322-2468
شاپای الکترونیک: 2322-2468

Signal Processing and Renewable Energy

حوزه های تحت پوشش:مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی عمومی


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2588-7327
شاپای الکترونیک: 2588-7335
شاپای الکترونیک: 2676-7007
شماره استاندارد: 2228-5865
شاپای الکترونیک: -

Electronic and cyber defense

حوزه های تحت پوشش:مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی صنایع


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2322-4347
شاپای الکترونیک: -

Journal of Applied Electeromagnetics

حوزه های تحت پوشش:مهندسی برق و الکترونیک


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: -
شاپای الکترونیک: -

برو به صفحه صفحه بعدی

پشتیبانی