فصلنامه مهندسی برق دریایی

Marine Electerical Engineering Journal

نشریه تخصصی مهندسی برق دریایی ایران اولین نشریه تخصصی مهندسی برق در حوزه دریایی می باشد.

اساتید و پژوهشگران محترم با ارائه مقالات پژوهشی خود در این نشریه به رشد علمی و پژوهشی کشور در این حوزه سرعت می بخشند.

امید است که بتوانیم شرایطی مناسب جهت اندیشمندان و محققین کشور فراهم آورده و گامی موثر در اعتلای کشور عزیزمان برداریم.

اهداف:

شکوفایی و تسریع رشد علمی و پژوهشی کشور در حوزه مهندسی برق دریایی

* ایجاد بستر مناسب جهت ارتقاء بعد پژوهشی محققین کشور

* ایجاد تعامل با مراکز علمی کشور

* معرفی اساتید، پژوهشگران و محققین در حوزه دریا

* کاربردی نمودن پژوهش های انجام شده در حوزه دریا

برابر مصوبه نشریات علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) مقالات با محوریت موضوع جنوبگان در اولویت پذیرش و چاپ قرار خواهند گرفت.

در راستای حمایت از مقالات حوزه کوانتوم، هوش مصنوعی و سایبر، این مقالات در اولویت داوری، پذیرش و چاپ قرار دارند.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات