ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

ژورنالها و مجلات مهندسی مکانیک

تعداد نتایج در هر صفحه

Mapta Journal of Mechanical and Industrial Engineering

حوزه های تحت پوشش:مهندسی حفاظت در مقابل آتش, مهندسی صنایع, مهندسی مکانیک


ترتیب انتشار:سالانه
شاپای الکترونیک: 2517-4258

Bi- Quarterly Scientific Journal of Research in Defense Maintenance Engineering

حوزه های تحت پوشش:مهندسی صنایع, مهندسی مکانیک, مدیریت (عمومی)


ترتیب انتشار:دوفصلی
شماره استاندارد: 2676-7317
شاپای الکترونیک: 2717-0861

Journal of Energy Conversion

حوزه های تحت پوشش:انرژی و قدرت, مهندسی مکانیک


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2008-9813

Mechanics of Advanced Composite Structures

حوزه های تحت پوشش:مهندسی مکانیک


ترتیب انتشار:دوفصلی
شماره استاندارد: 2423-4826
شاپای الکترونیک: 2423-7043

Journal of Solid Mechanics

حوزه های تحت پوشش:مهندسی مکانیک


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2008-3505
شاپای الکترونیک: 2008-7683

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology

حوزه های تحت پوشش:مهندسی مکانیک


ترتیب انتشار:دوماهانه
شماره استاندارد: 2252-0406
شاپای الکترونیک: 2383-4447

High Speed Craft

حوزه های تحت پوشش:مهندسی مکانیک


ترتیب انتشار:دوفصلی
شماره استاندارد: 2423-3668
شاپای الکترونیک: -

Aerospace Mechanics

حوزه های تحت پوشش:مهندسی مکانیک


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 1609-5707
شاپای الکترونیک: -

برو به صفحه صفحه بعدی

پشتیبانی