فصلنامه مدیریت نوآفرینی

Innovation Management

فصلنامه مدیریت نوآفرینی اولین فصلنامه علمی در حوزه نوآفرینی در کشور است که مجوز انتشار آن بر اساس مصوبه سی و دومین جلسه کمیسیون تعیین اعتبار نشریات حوزه علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ صادر و طی نامه شماره ۶۹۷۴۸/۳۲/ص به این واحد دانشگاهی ابلاغ گردید.این مجله با رویکرد نوآفرینی در صنعت و تجارت آماده دریافت مقالات ارزشمند محققان و پژوهشگرا ن در چارچوب محورهای تعیین شده می باشد.مدیر مسئول، سردبیر و هیئت تحریریه مجله امیدوارند با دریافت و انتشار مقالات ارزشمند محققان و پزوهشگران حوزه صنعت و دانشگاه، جایگاه علمی این مجله را در کمترین زمان ممکن در سطح ملی و بین المللی ارتقاء داده و سهمی هر چند اندک در توسعه علمی ایران اسلامی داشته باشند.

مقاله های ارسال شده پس از داوری تخصصی و در صورت تایید هیئت تحریریه، به چاپ می رسد. نشریه مقالاتی را می پذیرد که توسط استادان و یا زیر نظر آن ها انجام شده باشد، با این حال از کارهای پژوهشی و مورد کاوی های افراد حرفه ای نیز استقبال می کند.

محورهای مجله:

۱- استراتژی های یکپارچه و تحول آفرین صنعتی و تجاری در کشور

۲- جهت گیری های راهبردی صنعت و تجارت

۳- اشتغال و کارآفرینی در بخش صنعت و تجارت

۴-آینده نگری برنامه های توسعه صنعت و تجارت

۵- رقابت پذیری کالا و خدمات در بخش صنعت و تجارت

۶- رقابت پذیری و بهبود فضای کسب وکار

۷- الگوهای توسعه اشتغال و کارافرینی در کشور

۸- خلق مزیت در بخش صنعت و تجارت با ظرفیت های بومی و ملی

۹- خلق مزیت در بخش صنعت و تجارت با ظرفیت های بومی و ملی

۱۰- شاخص های اقتصادی و نحوه تاثیر آنان بر اشتغال و کارافرینی

۱۱- ارزیابی و سنجش و پایش عملکرد سیاست ها و برنامه های خصوصی سازی در کشور

۱۲- روان سازی و چابک سازی فعالیت های صنعتی و تجاری

۱۳-آسیب شناسی خصوصی سازی در کشور و ارایه راهکار های بهبود و اصلاح

۱۴- فناوری های نو در فعالیت های صنعتی و تجاری

۱۵- کاربرد فناوری ها، محصولات و مواد نوین در صنعت و تجارت

۱۶-ساماندهی الگوها و نظام های جدید مدیریت تولید و تجارت

۱۷-نوآفرینی صنعتی متناسب با ظرفیت های بومی و ملی

۱۸-نوآفرینی در کسب و کارهای سنتی با استفاده از فنآری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی

۱۹-مباحث نوآفرینی و نوآوری از طریق شبکه سازی

۲۰-همکاری های شبکه ای در نوآوری،تحقیق و توسعه،توسعه فنآوری

۲۱-نوآفرینی بر مبنای فنآوری های همگرا

۲۲- نوآوری های اجتماعی

۲۳- راهبردهای نوآوری و کارآفرینی

۲۴- نوآفرینی در مدل های کسب و کار

۲۵- سایر موضوعات مرتبط با نوآفرینی در صنعت ، اقتصاد ،مدیریت و تجارت

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات