ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

ژورنالها و مجلات ساخت و مدیریت پروژه

شاپای الکترونیک: 2676-7007

Iranian Journal of Manufacturing Engineering

حوزه های تحت پوشش:ساخت و مدیریت پروژه


ترتیب انتشار:ماهانه
شماره استاندارد: 2476-504X
شاپای الکترونیک: -

The Journal of Computations and Materials in Civil Engineering

شاپای الکترونیک: 2371-2325
پشتیبانی