نشریه مطالعات مهندسی صنایع آپادانا

نشریه مطالعات مهندسی صنایع آپادانا، نشریه‌ای است با رویکرد علمی که هدف اصلی آن توسعه‌ی دانش مهندسی صنایع در کشور، آشنایی دانشجویان و محققین با مفاهیم این رشته و انتشار آخرین دستآوردهای علمی می باشد. این نشریه وابسته به گروه مهندسی صنایع موسسه آموزش عالی آپادانا بوده و به‌ منظور تقویت‌ مبادله‌ آخرین یافته‌های‌ علمی‌، تحقیقاتی و کاربردی، اقدام به دریافت و انتشار مقالات پژوهشگران و صاحب نظران از سراسر کشور می نماید. این مجله امید دارد با فعالیت منظم، دستاوردهای علمی  دانشجویان و محققان کشور را به نحو شایسته ای در اختیار علاقه مندان به موضوع پژوهش قرار دهد و در پایگاه های ملی معتبر کشور نمایه نماید. مقالات ارسالی برای این مجله به ‌صورت دوسویه ناشناس داوری می ‌شوند و پس از داوری و موافقت هیئت تحریریه به چاپ خواهند رسید.

حوزه های تحت پوشش:  تولید ناب و تولید چابک، مدیریت زنجیره تامین، نگهداری و تعمیرات، کنترل کیفیت آماری، شبیه سازی و پویایی شناسی سیستم ها، تصمیم گیری چند معیاره، سیستم های خرید، تحقیق در عملیات، کنترل موجودی، هوش مصنوعی، سایر حوزه های دانش مهندسی صنایع