نشریه مطالعات مهندسی صنایع آپادانا

Journal of Apadana Industrial Engineering Studies

نشریه مطالعات مهندسی صنایع آپادانا، نشریه‌ای است با رویکرد علمی که هدف اصلی آن توسعه‌ی دانش مهندسی صنایع در کشور، آشنایی دانشجویان و محققین با مفاهیم این رشته و انتشار آخرین دستآوردهای علمی می باشد. این نشریه وابسته به گروه مهندسی صنایع موسسه آموزش عالی آپادانا بوده و به‌ منظور تقویت‌ مبادله‌ آخرین یافته‌های‌ علمی‌، تحقیقاتی و کاربردی، اقدام به دریافت و انتشار مقالات پژوهشگران و صاحب نظران از سراسر کشور می نماید. این مجله امید دارد با فعالیت منظم، دستاوردهای علمی  دانشجویان و محققان کشور را به نحو شایسته ای در اختیار علاقه مندان به موضوع پژوهش قرار دهد و در پایگاه های ملی معتبر کشور نمایه نماید. مقالات ارسالی برای این مجله به ‌صورت دوسویه ناشناس داوری می ‌شوند و پس از داوری و موافقت هیئت تحریریه به چاپ خواهند رسید.

حوزه های تحت پوشش:  تولید ناب و تولید چابک، مدیریت زنجیره تامین، نگهداری و تعمیرات، کنترل کیفیت آماری، شبیه سازی و پویایی شناسی سیستم ها، تصمیم گیری چند معیاره، سیستم های خرید، تحقیق در عملیات، کنترل موجودی، هوش مصنوعی، سایر حوزه های دانش مهندسی صنایع