ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

ژورنالها و مجلات مدیریت (عمومی)

تعداد نتایج در هر صفحه

Journal of New Studies in Sport Management

حوزه های تحت پوشش:ورزش و تربیت بدنی, مدیریت (عمومی)


ترتیب انتشار:فصلی

Journal of Cultural Leadership Studies

حوزه های تحت پوشش:مدیریت (عمومی)


ترتیب انتشار:فصلی
شاپای الکترونیک: 2717-1975

Business management and the possibility of knowledge base

حوزه های تحت پوشش:تجارت، مدیریت و حسابداری, بازاریابی, مدیریت (عمومی)


ترتیب انتشار:فصلی

Services Operation Management

حوزه های تحت پوشش:اقتصاد اجتماعی, بازاریابی, مدیریت (عمومی), جامعه شناسی


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2676-5055
شاپای الکترونیک: 2676-3540

An Approach to Business Management

حوزه های تحت پوشش:بازاریابی, کسب و کار, مدیریت (عمومی)


ترتیب انتشار:فصلی
شاپای الکترونیک: 2717-0837

Journal of Management and educational perspective

حوزه های تحت پوشش:مدیریت (عمومی), آموزش


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2676-7821

Bi- Quarterly Scientific Journal of Research in Defense Maintenance Engineering

حوزه های تحت پوشش:مهندسی صنایع, مهندسی مکانیک, مدیریت (عمومی)


ترتیب انتشار:دوفصلی
شماره استاندارد: 2676-7317
شاپای الکترونیک: 2717-0861

Journal of Exploratory Studies in Law and Management

حوزه های تحت پوشش:حقوق و اقتصاد, مدیریت (عمومی)


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2380-7431
شاپای الکترونیک: 2375-9887

Journal of Contemporary Research in Management And Accounting Sciences

حوزه های تحت پوشش:مدیریت (عمومی)


ترتیب انتشار:فصلی
شاپای الکترونیک: 6310-2676

Journal of Contemporary Research Science And Research

حوزه های تحت پوشش:مهندسی و فناوری, مدیریت (عمومی)


ترتیب انتشار:ماهانه
شماره استاندارد: 2676-5764

برو به صفحه صفحه بعدی

پشتیبانی