آقای محمود رضا دلاور

Mahmood Reza Delavar

دانشیار، گروه مهندسی نقشه‌برداری، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176321)

39
10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی