آقای دکتر پیروز حناچی

Dr. pirooz hanachi Hanachi

استاد دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178441)

11
24
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی