آقای دکتر محمد طالقانی

Dr. Mohammad Taleghani

دانشیار گروه مدیریت صنعتی ،دانشگاه ازاد اسلامی واحد رشت

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183492)

146
46
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی