آقای دکتر سیدمهدی زهرائی

Dr. S. Mehdi Zahrai

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176137)

131
20
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی