آقای دکتر مهدی زهرایی

Dr. Mehdi Zahrai

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176137)

149
25
8
38
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی